Własne 4 kąty

Opublikowano w 2014-12-17
Napisany przez Site Owner

Coraz więcej osób przy zakupie domu, działki czy mieszkania, decyduje się na kredyt hipoteczny. Od gotówkowego czy gospodarczego różni się on stosunkowo wysoką sumą, możliwością długoterminowej spłaty, sprecyzowanym celem oraz zabezpieczeniem w postaci hipoteki. Wysokość miesięcznej raty kredytu ustala bank, który chcąc upewnić się, że proponowana suma będzie współmierna do sytuacji finansowej klienta, szacuje jego zdolność kredytową. Zestawia wówczas dochody i wydatki kredytobiorcy, uwzględniając przy tym liczbę osób w gospodarstwie domowym (np. dzieci obniżają zdolność kredytową, ponieważ nie zarabiają na siebie, a są kosztowne w utrzymaniu). Ustaloną, maksymalną wysokość comiesięcznej opłaty reguluje się - zmniejsza bądź zwiększa – wydłużając lub skracając łączny czas spłaty kredytu czy zadłużenia jakie ma nasza karta kredytowa, który można zaciągnąć zarówno na kilka jak i kilkadziesiąt lat (ograniczeniem jest wiek kredytobiorcy, który w momencie regulacji ostatniej raty możne mieć maks. 75 lat). Wejdź na http://www.cieciekosztow.pl/ranking-kredytow i poszukaj najlepszej oferty.

Należy pamiętać, że mimo, iż  rozciągnięcie w czasie zwrotu środków  obniża kwotę miesięcznej opłaty i zwiększa zdolność kredytową dłużnika, to równocześnie powoduje wzrost należnych bankowi odsetek. Przykładowo, jeśli zarabiający 3 tys. zł Jan Kowalski ureguluje swój kredyt mieszkaniowy w ciągu 20 lat, zapłaci 176 tys. zł, jeśli zaś wydłuży czas zwrotu kwoty do 40 lat – suma spłaty wyniesie już 209 tys. zł. Charakterystyczne dla kredytu mieszkaniowego jest nałożenie na „dofinansowywaną” przez bank nieruchomość, zabezpieczenia w postaci hipoteki. W ten sposób wierzyciel zyskuje większą pewność, że klient spłaci kwotę w terminie i nie będzie mu potrzebny kredyt konsolidacyjny. W przeciwnym bowiem razie, chcąc pobrać należne środki od niewywiązującego się ze zobowiązań kredytobiorcy, ma prawo sprzedać nabytą  przez klienta za bankowe pieniądze posiadłość (dom, mieszkanie, działkę itp.). Hipoteka, również wygasa w momencie spłaty kredytu. Koszt jaki pociągają za sobą kredyty mieszkaniowe prócz odsetek obejmuje również opłatę: notarialną, sądową oraz za złożenie wniosku do wydziału Ksiąg Wieczystych (łącznie ok. 600zł).

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after kwartał has been disabled.

© 2019 Lokata Happy, all rights reserved

Website powered by PyroCMS