Jak sprawdzać odpowiedni kredyt gotówkowy?

Opublikowano w 2015-03-18
Napisany przez Site Owner

Poszukując idealnego kredytu gotówkowego na pewno powinno się sprawdzić wiele szczegółów, aby wybrać idealną opcję dla siebie.

Kredyt gotówkowy udzielany jest przez bank albo jakiś inny podmiot kredytowy. Jest on bardzo ceniony przez klientów i udzielają go banki, bezpośrednio na rachunek bankowy kredytobiorcy. Ponadto ten kredyt może być wypłacany w formie gotówkowej w kasie banku. Ten kredyt można sobie przeznaczyć na dowolny cel. Przy tym kredycie banki stosują takie zabezpieczenia jego spłaty, jak: weksel in blanco, poręczenie osób trzecich oraz ubezpieczenie od następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Banki wymagają od swoich kredytobiorców wypełnienia wniosku kredytowego, złożenia kserokopii dwóch dokumentów tożsamości, a także aktualnego zaświadczenia o dochodach. Jeśli o kredyt gotówkowy ubiega się emeryt bądź rencista, to zamiast zaświadczenia o zarobkach, banki wymagają przedstawienia decyzji wydania prawa do świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także ostatniego odcinku renty lub emerytury. Taki kredyt może otrzymać niemalże każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia.

Co sprawdza bank przy kredycie?

Kredytobiorca przy składaniu wniosku o ten kredyt musi zostać zweryfikowany w Biurze Informacji kredytowej. Jeśli jego historia kredytowa w BIK będzie zgodna z wymaganiami banki, to wtedy bank może już przystąpić do wyliczenia zdolności kredytowej. Taka weryfikacja jest przez banki przeprowadzana za każdym razem gdy składany jest wniosek kredytowy, poza tym banki bardzo często stosują także sprawdzanie klientów w BIG, czyli Biurze Informacji Gospodarczej. Gdy do banku są zanoszone zaświadczenia od pracodawcy, klient starający się o przyznanie kredytu zazwyczaj musi wyrazić zgodę na to, aby bank mógł zweryfikować te informacje. Obecnie pracownicy banku przede wszystkim sprawdzają, czy konkretna firma istnieje, i czy jej dane podane na pieczątce lub w oświadczeniu są zgodne z danymi rzeczywistymi, znajdującymi się w bazie. Ta bowiem jest obecnie dostępna online i tego typu dane można uzyskać bez większego problemu. Ponadto bank dzwoni do pracodawcy, z potwierdzeniem faktu zatrudnienia danego pracownika, okresem, od kiedy jest zatrudniony oraz tego, czy osiąga dochody w podanej na zaświadczeniu lub oświadczeniu wysokości. Za każdym razem jednak na dokonanie weryfikacji zarówno u pracodawcy jak też w bazach BIK i BIG klient musi wyrazić zgodę. Musimy się jednak liczyć z tym, iż jej brak może oznaczać decyzję odmowną, dotyczącą przyznania kredytu.

Pozytywna weryfikacja i co dalej?

Gdy weryfikacja jest pozytywna, wówczas kredytobiorca dowie się, jaką sumę pieniędzy otrzyma od banku. Kredyt gotówkowy jest kredytem krótkoterminowym. Może on zostać udzielony na okres od trzech miesięcy do nawet dziesięciu lat. Kredyty gotówkowe są dosyć wysoko oprocentowane, ale mimo to mają mnóstwo zalet i wielu klientów decyduje się na nie. Warto pamiętać o tym, że to oprocentowanie nie może być wyższe niż czterokrotność aktualnej stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Kredyt gotówkowy spłacany jest jednorazowo albo w ratach. Takie formalności kredytobiorca ustala z bankiem jeszcze przed podpisaniem ostatecznej umowy. Kredyty gotówkowe można zaciągnąć bezpośrednio w banku albo można je wziąć przez Internet. Ta druga forma jest już bardzo rozpowszechniona i znana wszystkim, dzięki czemu nikt nie ma problemu z załatwieniem kredytu przez Internet. Poza tym daje to szansę na dotarcie do oferty znacznie większej ilości banków. Klient bowiem nie musi wybierać jedynie pomiędzy ofertami tych banków, których placówki stacjonarne znajdują się w jego miejscowości lub najbliższej okolicy.

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after has been disabled.

© 2019 Lokata Happy, all rights reserved

Website powered by PyroCMS