Kredyt gotówkowy hipoteczny

Opublikowano w 2015-11-06
Napisany przez Site Owner

Kredyt hipoteczny należy do jednych z wielu dostępnych kredytów jaki przyznawany jest zarówno przedsiębiorstwom jak i osobom prywatnym fizycznym przez banki. Najczęściej w praktyce kredyt ten występuje w postaci bezgotówkowej jako zapis na danym rachunku. Należy zaznaczyć, że prawo do przyznawania tego typu kredytów mają w Polsce wyłącznie banki, z kolei środki na ten właśnie cel pochodzą przede wszystkim z depozytów jakie następnie powierzane są bankowi przez ich własnych klientów. Dlatego też umowy kredytowe regulowane są przede wszystkim przez prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Ustawa ta określa, że: przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Wejdź i zobacz to, moja strona internetowa pomoże Ci wybrać dobrą ofertę.

W praktyce podaje się następujące cechy tyczące się kredytu hipotecznego:

  1. długi okres spłaty zadłużenia

  2. zabezpieczenie hipoteczne na zakup danej nieruchomości

  3. połączenie przedmiotu kredytu wraz z przedmiotem wybranego zabezpieczenia

  4. niskie oprocentowanie co powiązane jest z małym stopniem ryzyka kredytowego

  5. możliwość sprzedaży danej wierzytelności

Dlatego też omawiany kredyt hipoteczny jest głównie przyznawany na finansowanie określonej inwestycji w nieruchomości zarówno mieszkaniowe jak i przeznaczone na dalsze cele mieszkaniowe. Jednak w praktyce wyklucza to zakup za pośrednictwem kredytu mieszkaniowego jakiejkolwiek nieruchomości. Oprócz tego jak już zostało wcześniej wspomniane kredyt hipoteczny powiązany jest z przedmiotem zabezpieczenia gdyż wówczas nabywana jest nieruchomość, która staje się bezpośrednim zabezpieczeniem spłaty danego kredytu. Z kolei wysokość jaka wtedy będzie determinowana przez oszacowaną wycenę nieruchomości właśnie na spłatę kredytu określany jest jako tzw. LTV z angielskiego loan to value i w praktyce może wynosić nawet do 100%. Dodatkowo jak już zostało wspomniane wcześniej kredyt hipoteczny charakteryzuje się wieloletnią umową, dlatego też okres spłaty może wynosić nawet do 40 lat przy zachowaniu jednolitego sposobu spłacania ustalonych rat . Kredyt hipoteczny charakteryzuje się również niskim obciążeniem ryzyka kredytowego. Jest to przede wszystkim powiązane z faktem iż w tym przypadku przyjęto założenia o małej zmienności wartości nieruchomości w długim okresie spłaty.

Udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką wykonywane jest w ramach zadań banków hipotecznych. Należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca nie zastrzega sobie tylko i wyłącznie tej czynności w ramach banków hipotecznych. Jak się bowiem okazuje także i banki uniwersalne mają prawo nadawać kredytów zabezpieczonych właśnie hipoteką. Dlatego też ważne jest rozróżnienie kredytu zabezpieczonego hipoteką udzielonego przez bank hipoteczny a bank uniwersalny.

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after has been disabled.

© 2021 Lokata Happy, all rights reserved

Website powered by PyroCMS