Bezpieczeństwo lokat bankowych

Opublikowano w 2016-08-24
Napisany przez Site Owner

Poza kwestią wysokości odsetek, to bezpieczeństwo naszych oszczędności jest kluczowym kryterium, którym się kierujemy, wybierając ofertę lokaty. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że inwestując, ponoszą ryzyko straty części lub niekiedy całości zainwestowanego kapitału. Jednakże w przypadku lokat ryzyko to nie występuje i są one uważane za jedną z bezpieczniejszych form oszczędzania. Nie gwarantują one takiego poziomu zysków, jaki można uzyskać, inwestując w akcje, ale za to przy lokatach ryzyko straty kapitału jest o wiele mniejsze, proponuje zajrzeć jeszczę na http://www.ofertadlamnie.pl/ aby poznać tajniki lokat.

Z lokat bankowych korzystają najczęściej osoby o najmniejszej wiedzy z zakresu finansów, stąd też często pojawiają się pytania o bezpieczeństwo środków ulokowanych na lokacie. Pojawia się kwestia tego, co się stanie z naszymi oszczędnościami w sytuacji, kiedy bank zbankrutuje. Pomimo zapewnień ze strony banków o ich stabilności i bardzo dobrej kondycji finansowej, dzięki której nie mamy powodów do obaw, musimy wziąć pod uwagę możliwość upadku banku. Każdy bank może ogłosić bankructwo, ale są to sytuacje niezmiernie rzadkie, a w Polsce od 2000 r. żaden bank nie ogłosił upadłości. Mimo to wiele osób zastanawia się, co by się stało, gdyby bank, któremu powierzyliśmy nasze oszczędności, zbankrutował.

Śpieszymy z wyjaśnieniem, że nad bezpieczeństwem naszych środków zdeponowanych w bankach komercyjnych i spółdzielczych czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki niemu nasze lokaty i nie tylko są bezpieczne, gdyż w momencie, kiedy bank złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca klientom zwrot kapitału ulokowanego w banku wraz z odsetkami do łącznej wartości nieprzekraczającej 100 000 euro. BFG chroni depozyty złotowe i walutowe, ale wypłaca należności jedynie w złotych polskich, w ciągu jednego miesiąca od momentu zawieszenia działalności banku.

Pomimo gwarancji bezpieczeństwa dawanych przez BFG, możemy sami dodatkowo zminimalizować ryzyko, lokując oszczędności na kilku lokatach w różnych bankach. Warto rozważyć takie rozwiązanie, gdyż prawdopodobieństwo, że kilka banków upadnie w krótkim czasie, jest bliskie zeru. Drugą kwestią jest to, że BFG gwarantuje zwrot do 100 000 euro, zatem mając do ulokowania znaczne kwoty, warto je rozbić między bankami, co gwarantuje nam zwrot całości ulokowanego kapitału, nawet w nieprawdopodobnym przypadku upadku wszystkich tych banków równocześnie.

Mamy nadzieję, że tym krótkim materiałem rozwialiśmy Wasze ewentualne wątpliwości dotyczące kwestii bezpieczeństwa oszczędności zdeponowanych na lokatach bankowych.

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after has been disabled.

© 2019 Lokata Happy, all rights reserved

Website powered by PyroCMS