Co jest najważniejsze dla kredytobiorców zaciągających kredyt hipoteczny?

Kredytobiorcy posiadają zazwyczaj bardzo spójne preferencje pod względem analizy ofert kredytów hipotecznych. Do najważniejszych czynników wyboru kredytu hipotecznego należy wysokość oprocentowania, a także też ocena całkowitych kosztów, nie tylko oprocentowania nominalnego, ale udziału prowizji, opłat manipulacyjnych. Dochodzi do tego okres kredytowania, czy waluta zobowiązania. W artykule porozmawiamy szerszej o tych czynnikach.

Wysokość oprocentowania w kredytach hipotecznych kształtuje się zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi i wytycznymi Narodowego Banku Polskiego. Na razie w kraju obowiązują niskie stopy procentowe, od ponad dziesięciu lat, co wskazuje na duże zainteresowanie długoterminowymi formami zobowiązań. Przy niskich stopach procentowych tak duży kredyt po prostu nie obciąża tak znacząco budżetu gospodarstwa domowego. Do całkowitych kosztów kredytu hipotecznego zaliczają się nie tylko prowizje, ale również opłaty manipulacyjne za przelewy, opłaty za rozpatrzenie wniosku, koszty ubezpieczenia, np. obowiązkowe przy niskim wkładzie własnym, koszt ustanowienia zabezpieczenia, wyceny nieruchomości. Dodatkowe opłaty ponosisz naturalnie na początku współpracy z bankiem detalicznym, więc ocena całkowitych kosztów kredytu wydaje się absolutnie priorytetowa przed podpisaniem umowy. Nie musisz naturalnie wykonywać wskazanych działań samodzielnie. Większość kredytobiorców kieruje się do niezależnych doradców (pośredników), obecnie bardziej doświadczonych, po stosownych egzaminach. Komisja Nadzoru Finansowego zadbała w ostatnich latach, aby rynek pośredników kredytowych w końcu zyskał na jakości. Ustawa o kredycie hipotecznym dalej zakłada rozliczenie pośrednika bezpośrednio przez bank detaliczny, a zatem potencjalny kredytobiorca nie musi obawiać się ponoszenia dodatkowych kosztów w ramach podobnej współpracy. A wcześniejszy model, jednak niezaakceptowany zakładaj w ustawie płatność za usługi pośrednika właśnie od klienta.

Kredytobiorca powinien przemyśleć nie tylko powyższe czynniki. Bardzo ważna kategoria to szansa szybkiej restrukturyzacji długoterminowego zobowiązania. Jeżeli nie masz pewności, czy bank detaliczny zaakceptuje plan naprawczy i pomoże w restrukturyzacji, wtedy taka współpraca staje się bardzo ryzykowna. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym banki detaliczne powinny przede wszystkim chronić interesy kredytobiorcy, właśnie przez przyśpieszenie restrukturyzacji, przez wyjście z dobrymi narzędziami. Wakacje kredytowe to praktycznie opcja w każdej umowie o kredyt długoterminowy. Znaczące wydłużenie okresu kredytowania w kredycie hipotecznym nie jest do końca prawidłowym wyborem, ponieważ część zobowiązania może przejść na spadkobierców. To zazwyczaj bardzo problematyczny obszar. Kredyt hipoteczny w walucie zagranicznej charakteryzuje się już niską popularnością. Przykład frankowiczów, którzy zmagają się z ogromnymi kosztami obsługi zobowiązania pokazuje, że takie ryzyko po prostu się nie opłaca.

Przy analizie zdolności kredytowej przemyśl dokładne przetestowanie budżetu domowego pod kątem wysokości rat do udźwignięcia. Jeżeli nie przeprowadzisz takiego testu z dużym prawdopodobieństwem odczujesz sporą presję już po podpisaniu umowy. Taki test można przeprowadzić w ramach budowania wkładu własnego, co wydaje się bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Kredyt hipoteczny wymaga, jak widzisz fachowej analizy praktycznie wszystkich czynników ekonomicznych, formalnych, a nawet związanych z kwestiami makroekonomicznymi (kształtowanie stóp procentowych w narodowej gospodarce).

Komentarze

Nie ma komentarzy

Posting comments after has been disabled.

© 2021 Lokata Happy, all rights reserved

Website powered by PyroCMS