Jak sprawdzać odpowiedni kredyt gotówkowy?

Opublikowano w 2015-03-18

Poszukując idealnego kredytu gotówkowego na pewno powinno się sprawdzić wiele szczegółów, aby wybrać idealną opcję dla siebie.

Kredyt gotówkowy udzielany jest przez bank albo jakiś inny podmiot kredytowy. Jest on bardzo ceniony przez klientów i udzielają go banki, bezpośrednio na rachunek bankowy kredytobiorcy. Ponadto ten kredyt może być wypłacany w formie gotówkowej w kasie banku. Ten kredyt można sobie przeznaczyć na dowolny cel. Przy tym kredycie banki stosują takie zabezpieczenia jego spłaty, jak: weksel in blanco, poręczenie osób trzecich oraz ubezpieczenie od następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Banki wymagają od swoich kredytobiorców wypełnienia wniosku kredytowego, złożenia kserokopii dwóch dokumentów tożsamości, a także aktualnego zaświadczenia o dochodach. Jeśli o kredyt gotówkowy ubiega się emeryt bądź rencista, to zamiast zaświadczenia o zarobkach, banki wymagają przedstawienia decyzji wydania prawa do świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także ostatniego odcinku renty lub emerytury. Taki kredyt może otrzymać niemalże każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia.

Czytaj więcej »


© 2019 Lokata Happy, all rights reserved

Website powered by PyroCMS